Document download

Kallelse till Extrastämma 11 november Ladda ner
Emissionsbeslut – Punkt 8 Ladda ner
Villkor för teckningsoptioner Ladda ner
Röstformulär Extrastämma Ladda ner
Kallelse till Årsstämma 25 november Ladda ner
Årsredovisning 2019-20 inkl revisionsberättelsen Ladda ner
Beslutsunderlag – Punkt 13 Ladda ner
Ny bolagsordning – Punkt 14 Ladda ner
Röstformulär Årsstämma Ladda ner