Financial Calendar

Financial Calendar 2018/19

Halvårsrapport 30 november 2018
Bokslutskommuniké, 28 juni 2019
Årsredovisning 1 september 2019