Teknik

 

Unik spetsteknik baserad på nästan 40 års produktutveckling
 • Imsys processorteknik möter de nya och extremt tuffa krav som ställs av bland annat AI-applikationer – samtidigt som lösningen är välbeprövad.
 • Patent och mikrokod skyddar tekniken.
Om Imsys skräddarsydda mikroprocessorer
 • Mikroprocessorer finns i alla mobiltelefoner, datorer och smarta sensorer, och i en mängd andra elektroniska enheter. Mikroprocessorn kan sägas vara enhetens hjärna.
 • Artificiell intelligens (AI) utvecklas i snabb takt och används inom allt fler områden, bland annat hälso- och sjukvård, fordonssäkerhet och transport samt telekommunikation. Det här ställer helt nya krav på de mikroprocessorer som gör jobbet.
 • De mikroprocessorer som används för AI-lösningar behöver både ha en mycket stor beräkningskapacitet och vara energisnåla.
 • Imsys mikroprocessorer löser den här utmaningen tack vare en unik egenskap som innebär att det går att kombinera tusentals mindre processorkärnor för att skapa en större och kraftfullare processor.
 • Imsys mikroprocessorer har flexibel maskinkodsinstruktion, vilket gör dem omprogrammeringsbara och instruktionsbara. Det här möjliggör perfekt anpassning till de olika behov AI-applikationer kan ställa.
 • De stora konkurrensfördelar som Imsys mikroprocessorer har är resultatet av radikalt nytänkande i kombination med välbeprövad teknik.
Imsys har vad som krävs
 • Tack vare sin unika arkitektur kan Imsys mikroprocessorer möta de extremt tuffa krav som framtidens ännu okända AI-lösningar ställer.
 • Imsys är den enda nischaktören som kan erbjuda teknik som baseras på en välbeprövad processorkärna.
 • Imsys tillhandahåller skräddarsydda lösningar.

Marknad

 

Skräddarsydda mikroprocessorer för lösningar som bygger på artificiell intelligens (AI)
 • Mikroprocessorer för AI-lösningar är en snabbt växande marknad.
 • Konkurrensen består av gamla giganter och nystartade nischaktörer.
 • Imsys är en nischaktör som erbjuder ny teknik i form av mångkärniga processorer baserade på en välbeprövad processorkärna.
Om marknaden för AI-lösningar inom telekommunikation

Efterfrågan på skräddarsydda mikroprocessorer drivs bland annat av:

 • Ett ökat användande av AI i olika mobila applikationer.

Mobila applikationer med AI kräver mikroprocessorer som är extremt energieffektiva utan att göra avkall på beräkningskapaciteten. 

Om marknaden för AI-lösningar inom hälso- och sjukvård

Efterfrågan på skräddarsydda mikroprocessorer drivs av:

 • Ökad användning av big data i kombination med machine learning. Det här innebär att man utvecklar programvaror som automatiskt lär sig och förbättras av kliniska  erfarenheter.
 • Ökad användning av precisionsmediciner.
 • Automatisering av medicinsk bildanalys.
 • Behov av att sänka kostnaderna.
Om marknaden för AI-lösningar inom fordonssäkerhet och transport

Efterfrågan på skräddarsydda mikroprocessorer drivs av:

 • Ökande efterfrågan på självkörande fordon, eftersom de innebär bättre komfort, färre olyckor och stora kostnadsbesparingar.

Fordons- och transportsektorn ställer mycket höga krav på mikroprocessorerna när det gäller hastighet, strömförbrukning, storlek och gränssnitt.

Imsys har vad som krävs
 • Energisnåla mikroprocessorer är en nyckelfaktor för en hållbar utveckling av AI-lösningar inom hälso- och sjukvård, telekommunikation, samt fordonssäkerhet och transport. Imsys mikroprocessorer är extremt energisnåla.
 • Imsys mikroprocessorer gör inte avkall på beräkningskapaciteten trots sin energisnålhet. Det här är möjligt tack vare en unik egenskap som innebär att det går att kombinera många mindre processorkärnor till en större och kraftfullare mikroprocessor.
 • Imsys är ensamma om att erbjuda mikroprocessorer som kan omprogrammeras för flera olika typer av användning, vilket möjliggör högre effektivitet och snabbare utveckling inom AI.
 • Imsys är den enda nischaktören på AI-marknaden som erbjuder skalbar teknik som baseras på en välbeprövad processorkärna.

Kundintresse

 

Bekräftat intresse från tre enorma marknader som utvecklas i rekordfart
 • Teknikens konkurrensfördelar bekräftas genom ett stort kundintresse, bland annat från ett antal ledande industriföretag.
 • Lösningen möter marknadens högt ställda krav samtidigt som den erbjuder en attraktiv kostnadsstruktur.
Unik lösning på morgondagens utmaningar öppnar en jättemarknad
 •  Tre gigantiska branscher med hög kostnadspress – hälso- och sjukvård, telekommunikation samt fordonssäkerhet och transport – efterfrågar en ny typ av mikroprocessor för att till fullo kunna utnyttja fördelarna med artificiell intelligens (AI).
 • Intresset för tekniken bekräftas bland annat av att en ledande global bilsäkerhetsaktör har inlett ett samarbete med Imsys samt av ett kundfinansierat utvärderingsprojekt som slutfördes hösten 2019.
 • Inom telekom pågår ett utvärderingsprojekt hos en ledande skandinavisk aktör, och inom säkerhetsområdet pågår ett utvärderingsprojekt inriktat på biometrisk igenkänning tillsammans med en ledande leverantör av säkerhetslösningar
 • Imsys tillhandahåller en unik lösning på de utmaningar AI-utvecklingen innebär, och det skapar stora konkurrensfördelar.
Imsys har vad som krävs
 • Imsys mikroprocessorer möjliggör en snabb och kostnadseffektiv utveckling av nya AI-lösningar.
 • Aktörer inom hälso- och sjukvård, telekommunikation samt fordonssäkerhet och transport söker aktivt efter nya mikroprocessorer till sina kommande AI-lösningar.
 • Avtal och utvärderingsprojekt med ledande aktörer bekräftar intresset för Imsys teknik.

Business case

 

Löser utmaningarna som uppstår när artificiell intelligens (AI) används allt mer
 • De nya, tuffa krav som AI-lösningarna ställer skapar en enorm marknadspotential för effektiva och energisnåla mikroprocessorer.
 • Imsys unika teknik möter de nya kraven på ett kostnadseffektivt sätt.
Fyra skäl att investera i Imsys aktie:
 • Imsys mikroprocessorer har unika egenskaper som gör dem exceptionellt väl lämpade för framtidens AI-lösningar.
 • Den patenterade tekniken skapar möjligheter för höga och långsiktiga intäkter på tre stora marknader som utvecklas i rekordfart.
 • Flera kunder bekräftar teknikens fördelar, och intresset förväntas växa i takt med att AI-utvecklingen fortskrider.
 • Imsys erbjuder en attraktiv konstadsstruktur som gör lösningen kommersiellt gångbar.