Extrastämma 15 december 2021

Kallelse till Extrastämma i Imsys AB 15 december 2021

Ladda ner
Information om deltagande & formulär för att poströsta Ladda ner

Delårsrapporter

Delårsrapport Avseende 3 månader och första kvartalet
per 31 juli 2021
Ladda ner
Imsys Bokslutskommuniké 30 april 2021 Ladda ner
Imsys 9 månader 31 januari 2021 Ladda ner

Noteringsmemorandum, Teckningsedel

Dokumenten innehåller bolagets noteringsmemorandum och teckningssedel.

Informationsmemorandum Imsys AB Ladda ner

Imsys - Stora Aktiedagen

Årsredovisningar

I dokumenten finns bolagets årsredovisningar för de senaste fem åren.

Årsredovisning 2020-21 – Imsys-AB ÅR-BR 2020-21 Ladda ner
Årsredovisning 2019-20 Ladda ner
Årsredovisning 2019-20 Ladda ner
Årsredovisning 2018-19 Ladda ner
Årsredovisning 2017-18 Ladda ner
Årsredovisning 2016-17 Ladda ner
Årsredovisning 2015-16 Ladda ner